TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN BẰNG E RAU HV BÁO CHÍ

TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN BẰNG E RAU HV BÁO CHÍ

Vắng bóng sau vài năm ẩn dật, T đã trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Ngắn gọn và vào đề luôn. Mới trở lại nên ko dành cho ae newbie nhé. Nông dân nào có rau setup sẵn thì trao đổi. Ăn dc và ném lại e rau này vào thứ 3 ( 20/12)
Thân ái !

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Nông Dân Trồng rau, Hái rau Miền Bắc

Share hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *