Trả bài Pướm em T Mỹ Đình

Trả bài Pướm em T Mỹ Đình

Trả bài UTP1 em T Mỹ Đình thật ra em ý có phải mỹ đình đéo đâu !
Nhận được info cũng nhắn tin đò đưa mất 1 hôm xong cũng có cái hẹn đi ăn trưa xong đi nghỉ.Em này thì ảnh ảo lòi lúc gặp mẹ cha cái điện thoại sao nó có thể lừa tình đến thế !
Em này được cái dễ lên đỉnh nước nôi đủ dùng khẩu dâm đã dạy em nó cũng đã biết kha khá.Mẹ đi nhà nghỉ với mình mà nó cứ nói đến ny cũ ông đéo nào béo béo làm ở trên THĐ đòi cưới em nó thì vào nhận nhá !
SV:0
Face : 1
V1 : 2
V2:3
V3:4
V4:5
Nói chung bác nào có nhã ý cứ ném hết vào nhà UTP1 ấy đừng ném em,em sợ lăm !
Em đi trốn đây !

Nông Dân Trồng rau, Hái rau Miền Bắc

Share hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *