H Mỹ Đình gọi là chén

H Mỹ Đình gọi là chén

Vừa mới khai quật được e này lên thiên đàng. Alo là chịch. Chịch là sướng. Sướng làm luôn 2 shot. Vếu đẹp và nhiều nước (như nước lũ từ Thủy điện Sồng Đà đổ về).

Đánh giá sơ bộ:
Tên: Hà
Face: hơi nhừ cho 5 điểm
V1: đẹp cho 8đ
V2: hơi có tí mỡ cho 7đ
V3: bt cho 5đ
Bím: nước nôi lênh láng.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Click to expand…

Nông Dân Trồng rau, Hái rau Miền Bắc

Share hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *